Javna rasprava o nacrtu RP “Proizvodno-poslovne zone Krušik”

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija kao nosilac priprema izrade Regulacionog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik”, a na osnovu člana 46.stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Sl.novine TK” 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17) izdaje:

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresovane građane, fizička i pravna lica da se Regulacioni plan “Proizvodno-poslovne zone Krušik” u formi nacrta stavlja na javni uvid.

Uvid s emože izvršiti svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Kalesija u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove (kancelarija broj 20), kao i putem web stranice Općine Kalesija (www.kalesija.ba) u dijelu dokumenti ili klikom na OVAJ LINK

Primjedbe, prijedloge, sugestije, mišljenja i slično na nacrt Regulaconog plana “Proizvodno-poslovne zone Krušik” mogu se dostaviti do 20.juna u Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove ili putem e-maila opcina@kalesija.ba

Navedeni dokument ostaje na javnom uvidu do 20.juna. Javna rasprava o nacrtu RP “Proizvodno-poslovne zone Krušik” Kalesija, održat će se 22.juna (petak) sa početkom u 15:00 sati u sali Općinskog vijeća Kalesija.