Javni poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija za izradu Strategije razvoja općine Kalesija

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik Kalesija, dana 03.10.2017. godine, o b j a v lj u j e:

J A V N I P O Z I V

Za dostavu prijedloga i sugestija za izradu Strategije razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025. godina

Pozivaju se sva pravna i fizička lica, mjesne zajednice, javne ustanove i preduzeća, privredna društva, obrtičke radnje i građani da dostave svoje prijedloge i sugestije za koje smatraju da treba ugraditi u Strategiju razvoja općine Kalesija za period 2017 – 2025 godina.

Prijedlozi i sugestije mogu biti iz oblasti lokalne ekonomije, tržišta rada, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, razvoja infrastrukture i zaštite okoliša, turizma, kulture i sporta i slično.

Javni poziv ostaje otvoren do 15.10.2017. godine.

Svi prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti na E-mail: opcina@kalesija.ba, lično na pisarnici općine Kalesija ili poštom na adresu Općina Kalesija, Općinski načelnik 75260 Kalesija, sa naznakom “Za Strategiju razvoja općine Kalesija”.

Općinski načelnik
Sead Džafić

Ovdje možete preuzeti projekte koji su već planirani Strategijom razvoja

Projekti Strategija razvoja

Na linku ispod možete preuzeti i Strategiju razvoja Općine Kalesija

Strategija razvoja Općine Kalesija