Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo objavljen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Vlada Federacije Bosne donijela je na svojoj 229. Sjednici, održanoj 09.07.2020. godine Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu.

Donošenjem ove odluke ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva u dnevnim novinama „Dnevni avaz”, 18.07.2020. godine i u dnevnim novinama „Večernji list”, 18.07.2020. godine kao i u „Službenim novinama Federacije BiH” broj 49/20.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
− Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike, te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.
Svrha dodjele sredstava je u cilju:
− značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda,
− širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširenja proizvodnih kapaciteta,
− izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva izgradnju ili ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, a koja su usko vezana uz proizvodnju,
− nabavke novih tehnologija koje doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju),
− nabavka informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji i − pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering).
Kriterije kao i sve dodatne informacije iz Javnog poziva zajedno sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu možete preuzeti na web stranici Ministarstva: www.fmeri.gov.ba i u prilogu kao i na linkovima:

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva po Programu za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, a najkasnije do kraja fiskalne godine.

https://fmeri.gov.ba/media/1869/javni-poziv-trf-2020.pdf

https://fmeri.gov.ba/media/1870/program-trf-2020-bos.pdf

https://fmeri.gov.ba/media/1873/odluka-trf.pdf