Rang lista za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/2020. godini

RANG  LISTA

za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/2020. godini

Redbr.Prezime,ime oca i imeMjestoFakultetBodovi uspjehBodovi imovinski cenzusBranilački statusUkupno
1Vildić (Pašan) AlmedinaMemićiFilozofski fakultet9,750   
2Alić (Nedžad) KadiraVukovije GornjeFilozofski fakultet9,667   
3Imamović (Senad) MelisaMiljanovciFilozofski fakultet9,417   
4Alić (Dževad) AišaVukovije GornjeFilozofski fakultet9,000   
5Osmanović (Muhidin) MerimaMiljanovciFilozofski fakultet2520045
6Hujdur (Edhem) ElmedinHrasno GornjeMedicinski fakultet2520045
7Kurtić (Meho) NedžmaPrnjavorMedicinski fakultet3015045
8Poljaković (Jusuf) EdinaVukovije DonjeFilozofski fakultet3015045
9Habibović (Mirsad) MirsadaVukovije GornjeFarmaceutski fakultet1520641
10Mujkanović (Mevludin) MerisaVukovije GornjeMedicinski fakultet2515040
11Kuralić (Seid) HusoKalesijaFilozofski fakultet2515040
12Barčić (Senad) SenaidRainci GornjiFilozofski fakultet2515040
13Ramić (Ibro) FatmaKalesijaMedicinski fakultet2515040
14Bajrić (Hamdija) FatimaVukovije GornjeEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet2510035
15Babajić (Nusret) FatimaBabajićiRudarsko-geol.građevinski fakultet2015035
16Hadžić (Mevludin) LejlaSeljubljeMedicinski fakultet2015035
17Poljaković (Džemal) AdisaVukovije DonjeMedicinski fakultet2015035
18Avdibašić (Samir) JasminKikačiMedicinski fakultet2510035
19Imamović (Muhamed) AminaLipoviceMedicinski fakultet305035
20Sokolović (Zaim) SanelaVukovije DonjeFilozofski fakultet2015035
21Avdibašić (Amir) DelilaKikačiMedicinski fakultet2015035
22Pilavdžić ( Senahid) SelmaRainci GornjiTehnološki fakultet2510035
23Mujanović (Ferid) HusejnHrasno DonjeRudarsko-geol.-građevinski fakultet1020030
24Sinanović (Izet) IsmiraMiljanovciEkonomski fakultet1020030
25Ramić (Mirsad) MirsadaKalesijaPravni fakultet2010030
26Jukanović (Smajo) AbdulahVukovije DonjeVeterinarski fakultet2010030
27Fazlić (Muamer) SadžidaKikačiEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet255030
28Omerović (Adnan) AmelKalesijaMedicinski fakultet255030
29Imamović (Džemail) SamraLipoviceMedicinski fakultet300030
30Karahasanović (Senad) ElmaRainci DonjiMedicinski fakultet300030
31Agić (Sadik) NihadaTojšićiMašinski fakultet1015025
32Imamović (Muhamed) DženanVukovije DonjeFakultet elektrotehnike1015025
33Ramić (Ibro) SumejaKalesijaMašinski fakultet1015025
34Džambić (Asif) NisadTojšićiVeterinarski fakultet1015025
35Osmančević (Fikret) FikretaGojčinFilozofski fakultet2050 25 
36Alić (Samir) MirzaSaračiFakultet elektrotehnike1010020
37Avdić (Hajrudin) SajidKikačiTehnološki fakultet155020
38Kulanić (Halid) AlmaVukovije GornjeFarmaceutski fakultet200020
39Imamović (Ohran) MuberaVukovije DonjeMedicinski fakultet200020
40Jahić (Mirzet) IzetBrdaInternac.poslovno-inf. akademija105015
41Jusufović (Hazim) IrmaKalesija GornjaMedicinski fakultet100010

Lista kandidata koji ne ispunjavaju uslove za stipendiju:

 1. Hrustanović (Safet) Emina – obnavlja godinu

 2. Mehić (Enver) Senail  – obnavlja godinu

 3. Atlagić (Fikret) Aden – vanredan student

 4. Kulanić (Fuad) Amela – obnavlja godinu

                        Na Rang listu može se izjaviti žalba Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje Općinskog vijeća Kalesija u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste.

U Kalesiji, 15.07.2020. godine    .                                                                                                                

Komisija:

  1. Mujo Tosunbegović ____________________
    1. Almedin Đedović______________________
      1. Vehid Hendić _________________________