Kolegij Općinskog vijeća

ČLANOVI KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA
saziv 2016 – 2020.godine

1. Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija – Enes Idrizović

– Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija – Jasmin Osmančević

2. Predsjednik klba vijećnika Stranke demokratske akcije – ,
– Zamjenik Kluba vijećnika –

3. Predsjednik Kluba vijećnika Nezavisne liste -Sead Džafić – Hukić Mensur,
– Zamjenik Kluba vijećnika – Atlagić Huso,

4. Predsjednik Kluba vijećnika Socijal demokratske partije – Šmigalović (Šaban) Senad,
– Zamjenik Kluba vijećnika – Karić Armin,

5. Predsjednik Kluba samostalnih vijećnika – Brkić Elvir 
– Zamjenica Kluba samostalnih vijećnika – Mujanović Nejra,

6. Predsjednik Kluba vijećnika Bosanskohercegovačke patriotske stranke – Rašid Vildić
– Zamjenik Kluba vijećnika –

7. Predsjednik Kluba samostalnih vijećnika “Za bolju Kalesiju”-Mujo Mujkić
– Zamjenik Kluba samostalnih vijećnika “Za bolju Kalesiju – Husić Damir

8. Predsjednik Kluba vijećnika “SBiH-Samostalni vijećnik”-Semir Mujkanović

– Zamjenik Kluba vijećnika “SBiH-Samostalni vijećnik”-Ramiz Baručić

9 Sekretar Općinskog vijeća Kalesija – Hajrudin Huseinović