Komisija za infrastrukturu i komunalne djelatnosti

U Komisiju za infrastrukturu i komunalne djelatnosti izabrani i imenovani su:

1. Džafić Damir, za predsjednika,
2. Hodžić Muhamed, za člana,
3. Pilavdžić Asim, za člana,
4. Bećić Ibrahim, za člana,
5. Bešić Almir, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– prati i razmatra pitanja u vezi sa provođenjem utvrđene politike, izvršavanjem zakona, propisa i drugih akata, raspolaganjem općinskom imovinom i sredstvima kao i načinom ostavarivanja i realizaciju prava iz oblasti infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

– predlaže OV. donošenje mjera za suzbijanje društveno-štetnih pojava iz oblasti infrastrukture i kounalnih djelatnosti

-sarađuje sa općinskim službama za upravu u rješavanju pitanja iz svoga djelokruga.