Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Komisija za infrastrukturu i komunalne djelatnosti

Datum: 16.01.2017. 18:57

U Komisiju za infrastrukturu i komunalne djelatnosti izabrani i imenovani su:

1. Džafić Damir, za predsjednika,
2. Hodžić Muhamed, za člana,
3. Pilavdžić Asim, za člana,
4. Bećić Ibrahim, za člana,
5. Bešić Almir, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije

– prati i razmatra pitanja u vezi sa provođenjem utvrđene politike, izvršavanjem zakona, propisa i drugih akata, raspolaganjem općinskom imovinom i sredstvima kao i načinom ostavarivanja i realizaciju prava iz oblasti infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

– predlaže OV. donošenje mjera za suzbijanje društveno-štetnih pojava iz oblasti infrastrukture i kounalnih djelatnosti

-sarađuje sa općinskim službama za upravu u rješavanju pitanja iz svoga djelokruga.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map