Konačna lista dobitnika novih stambenih objekata i sanacija objekata na području Kalesije

UNDP u saradnji sa Općinom Kalesija u oktobru 2017.godine raspisao je Javni poziv za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014.godine. Riječ je o projektu “Projekat za oporavak od poplava” koji finansira Evropska unija.

Javni poziv bio je otvoren je za gradove/općine: Cazin, Doboj Istok, Domaljevac – Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, KALESIJA, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Komisija za odabir korisnika a područja općine Kalesija, završila je svoj posao te objavila konačnu rang listu korisnika koji će dobiti izgradnju novih stambenih objekata na području naše općine, ali i konačnu listu korisnika koji će dobiti sanaciju stambenih objekata.

Konačna lista izgradnja novih stambenih objekata na području općine Kalesija

Red.br.

Prezime

Ime oca

Ime

Adresa

Bodovi

1.

Nišić

Selmo

Fatima

Hrasno Donje

12

2.

Halilović

Salih

Halil

Zukići 77

12

3.

Imamović

Suljo

Suljo

Lipovice bb

11

4.

Mujkanović

Himzo

Mirsad

Seljublje 21

10

5.

Zejnilović

Ibro

Sulejman

Paraći bb

10

6.

Salčinović

Abdurahman

Enver

Horozovina

9

7.

Zejnilović

Ahmet

Avdo

Paraći

8

8.

Mujanović

Mustafa

Fehim

Kikači

8

9.

Salkić

Alija

Kadira

Horozovina

7

10.

Karić

Hasan

Rešid

Kikači

5

11.

Hadžić

Mujo

Omer

Seljublje

5

12.

Zejnilović

Ibro

Refik

Hrasno Donje

5

13.

Ikanović

Sulejman

Avdo

Hrasno Donje

5

14.

Bureković

Halil

Hasan

Paraći

4

15.

Mujanović

Salih

Jusuf

Kikači

3

16.

Barčić

Salih

Nezir

Petrovice Gornje

3

17.

Hercegovac

Ibro

Fatima

Horozovina

3

Konačna lista sanacija stambenih objekata na području općine Kalesija

Red.br.

Prezime

Ime oca

Ime

Adresa

Bodovi

1.

Salčinović

Alija

Vahid

Horozovina

9

2.

Nišić

Šahbaz

Hajrija

Hrasno Donje

4

3.

Kamerić

Omer

Nijaz

Miljanovci

4

NAPOMENA:

Komisija zadržava pravo isključenja korisnika iz Programa za oporavak od poplava u slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika ili jedinice lokalne samouprave u roku određenom od strane implementatora projekta, kao i naknadnog utvrđivanja neispunjavanja uslova Javnog poziva od strane korisnika.