Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Općina Kalesija subvencionira troškove vode za korisnike koji su u stanju socijalne potrebe

Datum: 17.04.2018. 13:12

Na sjednici Općinskog vijeća Kalesija održanoj 24.02.2018. godine donesena je Odluka o subvencioniranju dijela troškova za korisnike javnih vodnih usluga na području općine Kalesija. Odluka je objavljena 08.marta u “Službenom glasniku općine Kalesija”, br.4/18 te je ista stupila na snagu. 

Obavještavamo osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći, čije je pravo utvrđeno od strane JU Centar za socijalni rad Kalesija, da se jave u prostorije pomenute ustanove radi ostvarivanja prava na subvenciju dijela troškova javnih vodnih usluga. 

Napominjemo da se subvencija vrši samo za vodne usluge koje se pružaju od strane JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija, što znači da osoba ili član domaćinstva korisnik stalne novčane pomoći mora biti priključen na javni vodovodni sistem. 

Sve informacije o podnošenju zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji i načinu ostvarivanja prava, korisnici koji imaju pravo na subvenciju mogu dobiti u JU Centar za socijalni rad Kalesija. 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map