Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Mandatsko imunitetska komisija

Datum: 16.01.2017. 19:05

U Mandatsko-imunitetsku komisiju izabrani i imenovani su:

1. Kamerić Adnan, za predsjednika,
2. Smajić Muhamed, za člana,
3. Hasanović Samira, za člana,
4. Mehidić Jasmina, za člana,
5. Ibrić Mehemed, za člana.

Nadležnosti djelovanja komisije:
– obavještava Vijeće o slučajevima koji povlače prestanak mandata vijećnika,

– vrši poslove Verifikacione komisije u vezi sa verifikacijom mandata vijećnika izabranih na dopunskim izborima,

– vrši i druge poslove u vezi sa ovim pitanjima.

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map