Ministar Edin Ramić sa načelnikom Kalesije: Pomoć u infrastrukturi i ostvarivanje prava povratnika u općini Kalesija

Danas je u Vladi Federacije načelnika općine Kalesija Seada Džafića primio federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić. Načelnik Džafić je informisao ministra o aktivnostima i projektima koje Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica realizira u ovoj općini, ali i drugim aktivnostima koji se realizuju koristeći fondove Vlade Federacije i projektima koji su nedavno dogovoreni sa resornim ministrima. Danas su potpisani ugovori o finansiranju proširenja projekta izgranje putne komunikacije u povratničkom mjestu Dubnica.

„Na općinu Kalesija se naslanja regija Podrinja i zahvaljujući saradnji sa općinama na entitetskoj liniji razgraničenja osiguravamo zaštitu niza prava povratnika u entitet RS koja ostvaruju u Federaciji BiH. Također, važni su projekti razvoja gdje se zapošljavaju ljudi iz Kalesije i Osmaka, ali i iz drugih općina, te programi u okviru kojih stvaramo veze i održivi lanac proizvodnje i distribucije čime stvaramo prostor koji je privlačan za ulaganje domaćim i stranim investitorima”, poručio je ministar Ramić.

„Nastavit ćemo sa podrškom projektima u Kalesiji, a uvjeren sam da dobre prakse ove saradnje možemo prenijeti i u druge dijelove Bosne i Hercegovine. Istinski je važno da gradimo povjerenje te da transparentnim ulaganjem javnih sredstava doprinosimo poboljšanju života kako građana Kalesije tako i povratnika na Drini. Oni tu ostvaruju prava iz oblasti socijalne, boračko-invalidske i zdravstvene zaštite, ali i imaju pristup javnim službama bez diskriminacije i isključivanja. Važno je da znaju da su institucije Federacije uz njih”, zaključio je ministar Ramić.

Služba za odnose s javnošću

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica