Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK u posjeti Kalesiji

Općinski načelnik Sead Džafić u radnu posjetu primio je danas ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK Mirsada Muhamedbegovića i pomoćnika za rad i zapošljavanje, pravnih općih i ekonomskih poslova i povratka Nurdina Muhamedbegovića.

Na sastanku je bilo riječi o podršci nadležnog ministarstva za projekte koji su od interesa za građane Kalesije.

Ministar je obećao da će podržati naš projekat izgradnje vodovodne mreže u naselju Zukići, kao i projekat asfaltiranja puta od Zukića do teritorije Sapne prema naselju Baljkovica, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

Također tu su i drugi projekti koji će pomoći povratnicima u naslejima koja graniče sa entitetom Republika Srpska.

Prema riječima ministra Muhamedbegovića, općina Kalesija zaslužuje veću podršku svih nivoa vlasti s obzirom da je prvi oslobođeni grad te da je veliki broj njenih građana bio raseljen po drugim mjestima.

Mi svi zajedno treba da radimo na podršci povratku, kao i projektima koji su od značaja za sve građane posebno za populaciju koja je u agresiji izgubila sve, istakao je ministar Muhamedbegović.

Sastanku su prisustvovali i sekretar Organa uprave Mujo Tosunbegović te šefica u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Hata Mujčinović.