MZ Bulatovci

Naziv MZ: MZ Bulatovci
Adresa: Bulatovci
Kontakt:
Sekretar: Križevac Mustafa

Članovi savjeta:
Šapčanović Jahija
Haljić Fadil
Turkić Ibro
Bećić Selim
Dugonjić Džemail