MZ Jajići

Naziv MZ: MZ Jajići
Adresa: Jajići
Kontakt: 616-500
Sekretar: Križevac Mustafa

Članovi savjeta:
Hamzić Fahrudin,
Hamzić Hamdo
Selmanović Samir
Selmanović Jusuf
Hamzić Juso