MZ Hrasno Donje

Naziv MZ: MZ Hrasno Donje
Adresa: Hrasno Donje bb
Kontakt: 035/614-599
Sekretar: Karahodžić Ševal

Članovi savjeta
Ćatić Šemsudin,
Fazlić Jusuf,
Hujdur Fetah,
Mujanović Hasan,
Ibralić Samir,
Nišić Alen,
Užičanin Halil