MZ Miljanovci

Naziv MZ: MZ Miljanovci
Adresa: Miljanovci BB
Kontakt:
Sekretar: Karahodžić Ševal

Članovi savjeta MZ
Hasanović Ekrem
Imamović ŠEval
Hasanović Mersad
Pezić Mirsad
Kamerić Senad
Jahić Edin
Hamzić Dževad