Načelnik održao sastanak sa predstavnicima privrednih društava koja se nalaze na dionici puta Vukovije-Krivača

Izgradnja puta Donj Vukovije-Krivača bila je tema današnjeg sastanka koji je organizirao općinski načelnik Sead Džafić sa predstavnicima firmi koje na ovoj dionici puta imaju svoje privredne hale i objekte Milkos – Farma Spreča, Prima sofa i Srle kommerc.


Načelnik Džafić je prisutne upoznao sa projektom koji je urađen, istakavši da će on koštati 866.000 KM, od čega je Općina Kalesija zajedno sa IFAD projektom obezbjedila 250.000 KM, dok je Vlada Tuzlanskog kantona još prošle godine obećala 100.000 KM koje su stavljene na raspolaganje Direkciji regionalnih cesta TK.

Na današnjem sastanku predstavnici firmi se nisu izjasnili o svom učešću, ali prema izjavama spremni su da učestvuju u ovom projektu koji će u konačnici značiti mnogo kako za mještane, tako i za privredna društva.

Iako se predstavnici firme Terakop nisu pojavili na sastanku, načelnik Džafić je kazao da su i oni iskazali želju za učešćem u realizaciji ovoga projekta.

Cjelokupnu izradu projektne dokumentacije obezbjedila je Općina Kalesija, a dužina asfaltnog puta je 1.550 metara, dok će širina biti šest metara. Izradom ovoga puta stvorit će se mogućnost bržeg transporta roba i materijala, ali će uveliko pooći i poljoprivrednicima koji imaju zasijane parcele u Sprečanskom polju.

Prema riječima načelnika u narednim danima će se raspisati javni poziv tako da očekuje i što brži početak radova.