Načelnik primio predstavnike KUD-a “Sevdah” iz Seljublja

Predstavnici KUD-a “Sevdah” iz Seljublja Mina Hadžić kao predsjednica i Mehmedalija Hadžić općinskog načenika Seada Džafića upoznali su danas sa problemima sa kojima se susreću u ovom kalesijskom naselju kada je u pitanju korištenje prostorija Doma kulture.

Naime, Vijeće MZ Seljublje donijelo je Odluku da se korištenje sale Doma kulture naplaćuje u mjesečnom iznosu od 50 KM, što nije prihvatljivo KUD-u “Sevdah” koji okuplja djecu upravo iz ovog naselja te su pokušali da u razgovoru sa članovima Vijeća MZ ovu Odluku promijene, ali kada nisu uspjeli odlučili su se pomoć zatražiti od općinskog načelnika Seada Džafića.

Načelnik Sead Džafić je istakao da je upoznat sa problemom koji imaju te je od predsjednika Vijeća MZ zatražio da se ta Odluka promjeni i da se omogući djeci Seljublja da nesmetano vježbaju jer je Dom kulture napravljen upravo za njih da se sklone sa ulice.

On je rekao da će preko Općinskog vijeća biti donesena i Odluka da svi KUD-ovi sa područja Kalesije imaju pravo na besplatno korištenje sala Domova kulture u svim MZ jer na taj način mladima se pruža mogućnost da se bave određenim aktivnostima i da manje vremena provode u kafićima ili drugim objektima koji nisu za njihov uzrast.

Također, predstavnicima KUD-a “Sevdah” je obećano da će ukoliko Vijeće MZ Seljublje ne promijeni Odluku vezano za naplatu korištenja sale Doma kulture, mjesečni iznos od 50 KM plaćati općinski načelnik.

Ja kao načelnik sam za Odluku da se sale Domova kulture na području naše općine naplaćuju svim političkim subjektima kada su određene promocije, ali djeci niko ne smije to raditi jer su upravo Domovi kulture pravljeni za njih i njihove aktivnosti, rekao je na kraju sastanka općinski načelnik Sead Džafić.