Načelnik sazvao okrugli stol za predstavnike političkih stranaka i partija vezano za Nacrt Budžeta

Općinski načelnik Sead Džafić sazvao je okrugli stol za predsjednike svih političkih stranaka i partija te predsjednike svih Klubova u Općinskom vijeću Kalesija na kojem je bilo riječi o Nacrtu rebalansa Budžeta koji je pripremio načelnik i dao na razmatranje svim političkim strankama i partijama kako bi iznijeli svoje prijedloge i sugestije.

Na okruglom stolu šef u Službi za budžet i privredu Abdulah Gutić svaku stavku je pojedinačno analizirao i davao potrebna pojašnjenja.

Na ovaj način načelnik Džafić je Budžet stavio na raspolaganje svim sudionicima okruglog stola, kako bi se na transparentan način raspodjelila sredstva, s ciljem da se donese Budžet koji je u interesu svih građana kako bi njima bilo bolje.

Svi prijedlozi izneseni na okruglom stolu uvršteni su u Prijedlog Budžeta, a okrugli stol su napustili predstavnici Građanske demokratske stranke (GDS) vijećnik Mujo Mujkić i predsjednik Šefik Imamović kao i Jasmin Osmančević član Bosanskohercegovačke patriotske strane Sefer Halilović (BPS) koji nisu željeli da učestvuju u kreiranju Prijedloga Budžeta uz obrazloženje da im je potrebno više vremena za analizu materijala.

Okruglom stolu su prisustvovali pored načelnika i šefova službi te savjetnika Fikreta Suljkanovića i Amir Barčić (SDP), Senad Šmigalović (SDP), Mensur Hukić(NL SDž), Hasiba Kurtić (SDA), Sejfo Trgovčević (ASDA), Elvir Brkić (predsjednik Kluba Samostalnih vijećnika), Esad Čanić (SBiH),Fejzulah Mujanović (BPS), pravobranilac Halil Aščić i sekretar OV Kalesija Hajrudin Husejnović.