Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Načelnik sazvao okrugli stol za predstavnike političkih stranaka i partija vezano za Nacrt Budžeta

Datum: 20.09.2017. 17:02

Općinski načelnik Sead Džafić sazvao je okrugli stol za predsjednike svih političkih stranaka i partija te predsjednike svih Klubova u Općinskom vijeću Kalesija na kojem je bilo riječi o Nacrtu rebalansa Budžeta koji je pripremio načelnik i dao na razmatranje svim političkim strankama i partijama kako bi iznijeli svoje prijedloge i sugestije. 

Na okruglom stolu šef u Službi za budžet i privredu Abdulah Gutić svaku stavku je pojedinačno analizirao i davao potrebna pojašnjenja.

Na ovaj način načelnik Džafić je Budžet stavio na raspolaganje svim sudionicima okruglog stola, kako bi se na transparentan način raspodjelila sredstva, s ciljem da se donese Budžet koji je u interesu svih građana kako bi njima bilo bolje. 

Svi prijedlozi izneseni na okruglom stolu uvršteni su u Prijedlog Budžeta, a okrugli stol su napustili predstavnici Građanske demokratske stranke (GDS) vijećnik Mujo Mujkić i predsjednik Šefik Imamović kao i Jasmin Osmančević član Bosanskohercegovačke patriotske strane Sefer Halilović (BPS) koji nisu željeli da učestvuju u kreiranju Prijedloga Budžeta uz obrazloženje da im je potrebno više vremena za analizu materijala. 

Okruglom stolu su prisustvovali pored načelnika i šefova službi te savjetnika Fikreta Suljkanovića i Amir Barčić (SDP), Senad Šmigalović (SDP), Mensur Hukić(NL SDž), Hasiba Kurtić (SDA), Sejfo Trgovčević (ASDA), Elvir Brkić (predsjednik Kluba Samostalnih vijećnika), Esad Čanić (SBiH),Fejzulah Mujanović (BPS),  pravobranilac Halil Aščić i sekretar OV Kalesija Hajrudin Husejnović. 

 

 

 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map