Načelnik Sead Džafić formira Savjet za lokalni ekonomski razvoj općine

Načelnik Kalesije Sead Džafić održao je danas sastanak sa privrednicima, istaknutim profesorima ali i predstavnicima lokalne zajednice kako bi se formirao Savjet za lokalni ekonomski razvoj naše općine koji za cilj ima da pomogne načelniku u realizaciji određenih planova za dobrobit građana.

Sastanku pored načelnika Seada Džafića, njegovog savjetnika Fikreta Suljkanovića te šefa kabineta Muje Tosunbegovića sastanku su prisustvovali i Izet Hadžić nekadašnji guverner TPK, Dževad Tosunbegović nekadašnji načelnik, Meho Majdančić doktor poljoprivrednih nauka, Bego Hadžić direktor MSŠ Kalesija, Edis Mešić vršilac dužnosti direktora KP “Komunalac”, Esad Jakubović vlasnik kompanije IZAZOV te magistar ekonomskih nauka Edin Glogić koji je ujedno i sekretar Udruženja privrednika i intelektualaca Kalesije.

“Ovo je lijepo da se osniva ovakav Savjet koji će imati za cilj da pomogne načelniku i da će ga usmjeravati da radi na provedbi Strategije razvoja”, kazao je u svom obraćanju Dževad Tosunbegović.

Da je riječ o lijepoj priči iz Kalesije potvrdio je to i Meho Majdančić koji je istakao da će biti tu da pomogne u svim sferama razvoja naše općine, posebno u njegovoj oblasti, a to je poljoprivreda. On je predložio da u radu savjeta učestvuje i Mevludin Bajrić, Midhat Glavić i mnogi drugi stručnjaci.

Također na sastanku je predloženo da u rad Savjeta budu uključeni i Senad Softić guverner Centralne banke BiH, Izudin Džafić, Kasim Selimović, Adnan Lović vlasnik Lafat komerca za kojeg je načelnik kazao da je preduzeće u rastu i da će imati svu njegovu pomoć u daljem radu.

Pohvalno o osnivanju ovakvog radnog tijela govorili su i Esad Jakubović, Izet Hadžić ali i Edin Glogić koji je obećao da će iskoristiti i sve svoje resurse kako bi u Kalesiju preko određenih projekata donio novac i nova radna mjesta.

“Odlučio sam ovaj Savjet da formiram kako bi oni bili ti koji će davati prijedloge šta mi trebamo da uradimo da bi bilo bolje privrednicima, ali i svim ostalim građanima. Ono što želim da kažem da će savjet se sastajati dva puta ili jednom u mjesec dana zavisno od potrebe i da će sve raditi besplatno, odnosno bez naknade”, rekao je Sead Džafić načelnik naše općine.

Na sastanku koji je nazvan i inicijativni za formiranje Savjeta bilo je riječi i o posjeti delegacije EU Kalesiji u narednoj sedmici gdje će se razgovarati o izgradnji kanalizacione mreže, sportske dvorane, regulaciji korista rijeke Spreče te ekološkim projektima koji su za dobrobit svih.

Također podcrtano je da će u ovoj godini Općina Kalesija krenuti sa izgradnjom kanaliacione mreže od Gornje Kalesije do Miljanovaca zašto će biti potrebno oko 2,5 miliona KM, a posao bi trebala odraditi domaća kompanija odnosno JP “Vodovod i kanalizacija” koje će općina dodatno opremiti za ovaj posao, kako bi novac ostao u Kalesiji.

Sastanak Savjeta za lokalni i ekonomski razvoj Kalesije zakazan je za narednu sedmicu kada će se izvršiti dopunjavanje sastava i sa predstavnicima žena, predstavnicima dijaspore ali i određenim stručnjacima iz različitih oblasti kako bi se pomoglo Kalesiji i radu načelnika.