Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Načelnik Sead Džafić održao sastanak sa mještanima Donjih Vukovija

Datum: 12.06.2017. 11:12

Načelnik Sead Džafić danas je primio grupu građana iz Donjih Vukovija koji su došli kako bi razgovarali o izboru Vijeća MZ, te kako bi upoznali načelnika sa projektima koje su započeli. 

Načelnik je kazao da se neće mješati u izbor predsjednika Vijeća MZ , te da to treba da odrede mještani naselja u kojem žive, i da izaberu osobu koja će raditi u interesu svih.

Mještani ovog naselja su od načelnika tražili i da se uključi u pomoć u izgradnji puta u Jukanoviće dužine oko 200 metara koji vodi prema njihovim parcelama i imanjima, kao i puta u Herićima.

“Čim se završe izbori u MZ Vukovije Donje jer tako zakon nalaže, mi ćemo se uključiti i pomoći u skladu sa novcem koji imamo na raspolaganju i koji je planiran Budžetom za ovu godinu”, istakao je Džafić.

Načelnik je prisutne upoznao i sa projektima koji treba da počnu, a to je izgradnja puta Vukovije-Krivača, ali i početak radova na Domu kulture. 

Sastanku su prisustvovali Nesib Jukanović, Nusret Herić, Mehmedalija Valjevac, Ismet Majdančić, Mirnes Jukanović, Refik Hercegovac i Jakub Husejnović.

 

 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map