Načelnik Sead Džafić pozvao demobilisane borce da se ujedine

Demobilisani borci općine Kalesija su podijeljeni u pet udruženja, od kojih tri udruženja (JOB, ODB i 23.maj) djeluju više više godina. Nedavno je osnovano Udruženje Patriotska liga – Organizatori otpora – Unija veterana, a u fazi registracije je Udruženje zaboravljenih demoblisanih boraca općine Kalesija.

Na zajedničkom sastanku predstavnika boračkih organizacija sa načelnikom općine Kalesija razgovarano je o potrebi ujedinjenja boračkih oragizacija, načinu rada i raspodjeli budžetskih sredstava.

Budžetom općine Kalesija za 2017.godinu došlo je do povećanja sredstava boračkim udruženjima sa 30 na 50 hiljada maraka. Općinski načelnik Sead Džafić je pozvao predstavnike organizacija koje okupljaju demobilisane borce da djeluju jedinstveno jer će na takav način lakše ostvariti svoja prava.

“Predstavnicima boračkih organizacija sam kazao da su prioritet u isplati sredstava porodice poginulih boraca i šehida, zatim RVI i Zlatni ljiljani. Imamo razjedinjenje kada su u pitanju demobilisani borci i nadam se da će i oni napraviti jedinstvenu organizaciju koja će raditi za borce i za njihove interese. Nije nam interes da imamo razjedinjene organizacije demobilisanih boraca”, kazao je načelnik Džafić.

On je od predstavnika boračkih organizacija zatražio mišljenje po pitanju osnivanja novih udruženja.

“Registracija novih udruženja je regulisana zakonom. Mi nismo za udruženja nova, ali nismo ni protiv. U Jedinstevnoj organizaciji boraca smo mišljenja da priča o ujedinjenu treba doći sa većih nivoa naših organizacija, ali smo za ujedinjenje kako bi bili jači i složniji”, rekao je Suhdin Đedović predsjednik JOB-a Kalesija.

Mirzet Alić iz Organizacije demobilisanih boraca “23.maj” na sastanku je istakao da je njegovo udruženje najbrojnije i da je jedino koje učestvuje u radu kantonalnih i federalnih organa po pitanju kreiranja zakona za pomoć borcima.

Na sastanku je govorio i Mirzet Jahić koji je pokrenuo proceduru za registraciju Udruženja zaboravljenih demobilisanih boraca općine Kalesija, koji još uvijek čeka na saglasnost načelnika kako bi sve to registrovao u Ministarstvu pravde.

“Ja imam potpise 260 boraca koji su mi dali podršku da registrujem udruženje, da njih zastupam i interese boraca. Želim da pomognem našim zaboravljenim borcima”, istakao je Jahić.

Haris Paloš predsjednik Udruženja boraca oboljenih od PTSP-a uputio je pitanje Mirzetu Jahiću koje se odnosilo na broj boraca koje on zastupa. Istakao je da su ti potpisnici već članovi pojedinih organizacija, ali je također kazao da je za ujedinjenje boračkih udruženja.

Osman Poljaković predsjednik Organizacije demobilisanih boraca je rekao da je njegova organizacija u Kalesiji već dvadeset godina i da je politika prethodnih godina učinila svoje da se organizacije demobilisanih boraca podjele i razjedine.

“Ja odgovorno tvrdim da je Stranka demokratske akcije sebi formirala određene organizacije kako bi imala glasače. Ja nisam pripadnik ni jedne partije i lično mi je Fetah Hujdur rekao ako se ne priklonim u SDA neću dobiti sredstva od općine. Dodao je da se u Kalesiji trenutno formira novo udruženje demobilisanih boraca iza kojeg stoji politika koja je protiv aktuelnog načelnika Seada Džafića i njegove liste”, rekao je Poljaković na ovom sastanku.

Hanifa Bukvarević predsjednica Organizacije porodica poginulih boraca i šehida općine Kalesija je kazala da su oni jedinstveni i da na okupu drže svoje članstvo, kao i Organizacija RVI. Istakla je da su podjele jedino primjetne kada je riječ o demobilisanim borcima iz njima znanih razloga.

Prije nekoliko sedmica Nijaz Herić oformio je Udruženje Patriotska liga – organizatori otpora – Unija veterana. On je kazao da nije zadovoljan dosadašnjim radom onih koji predstavljaju borce u Kalesiji, ali je iskazao interes za ujedinjenje organizacija i djelovanje pod jednim imenom sa legalnim predstavnicima.