Nove investicije na Farmi Spreča

Farma Spreča u Donjim Vukovijama trenutno upošljavanja 84 radnika, a uz nova investiciona ulaganja otvorit će se prostor za otvaranje novih radnih mjesta.

Međutim, da bi se pokrenule nove investicije prvi korak je moderniziranje putne infrastrukture, rečeno je na sastanku načelnika općine Kalesija Seada Džafića sa Nedimom Čauševićem, vlasnikom Milkosa i Ivicom Jožefom, direktorom Farme Spreča.

Projekat sanacije lokalnog puta Vukovije Donje – Krivača, koji prolazi pored Farme Spreča, trebao bi biti realiziran ove godine. Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) je za ove namjene odobrio 250 000 KM. Međutim, ova sredstva neće biti dovoljna da se, pored sanacije, izvrši i asfaltiranje ove putne komunikacije.

Postignuta je saglasnost da općina Kalesija, kroz rebalans budžeta, planira sredstva za asfaltiranje puta, ali i da će u troškovima učestvovati Farma Spreča i preduzeće Terakop .

Načelnik Sead Džafić je izrazio nadu da će se zajedničkim sredstvima osigurati novac za asfaltiranje puta Vukovije Donje – Krivača, ali je od vlasnika Milkosa zatražio da razmisli i o novim projektima, kojim bi se pomoglo kalesijskim poljoprivrednicima.

„Budžetom za ovu godinu nismo planirali sredstva za put Vukovije – Krivača, ali ćemo kroz rebalns budžeta naći način da podržimo ovaj projekat. Vlada TK-a je prošle godine za ovaj put planirala 100 hiljada maraka. Treba vidjeti možemo li računati na taj novac. S obzirom da postoji raspoloženje preduzeća Milkos i Terakop nadam se da ćemo tokom ove godine imati asfaltiran put od Vukovija do Krivače. Također, od g-dina Čauševića sam zatražio da razmisli o mogućnosti otvaranja mini mljekare na ovom području. Tako bi naši poljoprivredici imali siguran plasman mlijeka, a mlijeko sa Farme se ne bi moralo voziti do Sarajeva“, kazao je Džafić.

Nedim Čaušević, vlasnik Milkosa, u čijoj je grupaciji i Farma Spreča je pokazao interes da se što prije krene sa realizacijom puta Vukovije – Krivača, što je preduslov za dalja investiciona ulaganja na Farmu Spreča.

„Imamo velike planove po pitanju novih ulaganja u Farmu Spreča. Na Farmi imamo prostora za investicije do 50 miliona maraka. Trenutno smo angažovani na projektu bioplinskih postrojenja. U fazi smo dobijanja elektroenergetske saglasnosti. Dalje, planiramo izgradnju fabrike stočne hrane. Tu su još projekti navodnjavanja, fermentacije kukuruza, izgradnje novih štala, nabavka novih grla…“, rekao je Čaušević.

Pored razgovora o investicijama i izgradnji puta bilo je govora i o mogućnostima izgradnje zajedničkog groblja za uginule životinje, koje bi se nalazilo izvan Farme Spreča.

 

 

Press općine Kalesija