Obavezno predškolsko obrazovanje obavit će se od početka aprila do kraja maja

U prve razrede osnovnih škola na području općine Kalesija u školskoj 2016/2017. godini upisano je 319 učenika. Najviše „prvačića“ upisano je u OŠ Kalesija – 91, zatim OŠ Tojšići – 73, OŠ Rainci – 69, OŠ Vukovije – 49 i OŠ Memići – 37.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju TK, predviđeno je da svako dijete u godini prije polaska u školu pohađa obavezno predškolsko obrazovanje. Potpuna primjena ovog zakona u Tuzlanskom kantonu počela je školske 2014/2015.

Svi učenici koji su upisani u prve razrede moraće proći dio predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 150 radnih sati.

S obzirom da općina Kalesija nema javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanja praksa je da se obavezni dio predškolske obuke obavi u kalesijskim osnovnim školama.

Za ove namjene budžetom su planirana sredstva u iznosu od 10 000 KM.

U sklopu navedenog projekta planirano je da se sa Biroa za zapošljavanje angažuje 15 prosvjetnih radnika koji će, u periodu od početka aprila do kraja maja ove godine, raditi na predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na ovu temu općinski načelnik Sead Džafić razgovarao je sa direktorima svih pet osnovnih škola, koji su istakli da bi, pored planiranih 10 000 KM, za realizaciju projekta obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja trebalo osigurati dodatnih 5 000 KM.

Načelnik Džafić je izrazio podršku ovom projektu, ali naglasio da mora sagledati mogućnosti kako i na koji način obezbijediti dodatna sredstva, koja nisu planirana budžetom.

Jedna od mogućnosti je da se kroz rebalans budžeta za 2017.godinu osigura dodatnih 5 000 KM potrebnih za provedbu projekta.

Džafić je pozvao direktore kalesijskih osnovnih škola da mu dostave informaciju o stanju školskih objekata, kako bi od Vlade TK-a zatražio da u narednom periodu podrži projekte kojima bi se popravili uslovi za odvijanje nastave u centralnim i područnim školama na području općine Kalesija.