Obavijest za glasače koji glasaju putem pošte

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 080 – 115/18
Datum, 25.09.2018.godine

Na osnovu člana 2. 13. Izbornog zakona BiH, (“Službeni glasnik BiH”, broj. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i Zaključka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 05-1-02-3-916/18 od 19.09.2018. godine, Općinska izborna komisija Kalesija upućuje

O b a v i je s t

Obavještavaju se birači općine Kalesija da se spisak birača koji su upisani da glasaju putem pošte nalazi u Centru za birački spisak općine Kalesija.
Svi birači sa područja općine Kalesija mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na spisku birača koji su upisani da glasaju putem pošte u Centru za birački spisak općine Kalesija svakim radnim danom u kancelariji br 32. u periodu od 9.00 sati do 15.30 sati.

PREDSJEDNIK
Hajrudin Huseinović, mr. prava s. r.