Rješenje o imenovanju predsjednika, članova Mobilnih timova i njihovih zamjenika za biračka mjesta u izbornoj jedinici 080 Kalesija

R J E Š E N J E o imenovanju predsjednika, članova Mobilnih timova i njihovih zamjenika za biračka mjesta u izbornoj jedinici 080 Kalesija