Obavijest za studente s konačne rang liste za dodjelu

stipendija za 2023.godinu

Obavještavaju se studenti s konačne rang liste za dodjelu stipendija u akademskoj 2022./2023.godini da su dužni dostaviti dokaz o posjedovanju transakcijskog računa, najkasnije do petka 26.05.2023.godine, u kancelariju broj 6 u općini Kalesija.