Obavještenje o javnim raspravama o Nacrtu Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018.godinu

U skladu sa odredbama člana 18 Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), Odluke o javnim raspravama u općini Kalesija (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-05-2-6204/17 od 30.10.2017. godine, Općinski načelnik upućuje

J A V N I P O Z I V
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018.godinu

Pozivaju se svi građani općine Kalesija, sva pravna lica, udruženja građana i svi koji imaju interesa za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija da se uključe u javnu raspravu i prisustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i daju svoj doprinosšto kvalitetnijoj izradi ovog značajnog dokumenta.

Javna rasprava će se održati po sljedećem rasporedu:

 1. Seljublje 13.11.2017.godine u 14:00 sati u čitaonici
 2. Prnjavor 13.11.2017. godine u 14:00 sati u čitaonici
 3. Hrasno 13.11.2017. godine u 16:00 sati u prostorijama MZ
 4. Kalesija centar 13.11.2017. godine u 16:00 sati u prostorijama OŠ Kalesija
 5. Kikači 14.11.2017. godine u 14:00 sati prostor OŠ Kikači
 6. Jajići 14.11.2017.godine u 14:00 sati čitaonica
 7. Tojšići 14.11.2017. godine u 16:00 sati prostorije OŠ Tojšići
 8. Kalesija Gornja 14.11.2017.godine u 16:00 sati u prostorijama OŠ
 9. Vukovije Donje 15.11.2017.godine u 14:00 sati u prostorijama MZ
 10. Brda 15.11. 2017.godine u 14:00 sati u čitaonica
 11. Vukovije Gornje 15.11.2017. godine u 16:00 sati prostorije MZ
 12. Memići 15.11.2017. godine u 16:00 sati Dom kulture
 13. Rainci Donji 16.11.2017. godine u 14:00 sati čitaonica
 14. Bulatovci 16.11.2017.godine 14:00 sati čitaonica
 15. Rainci Gornji 16.11.2017. godine 16:00 sati čitaonica
 16. Gojčin 16.11.2017. godine 16:00 sati čitaonica Jelovo Brdo
 17. Miljanovci 17.11.2017.godine u 14:00 sati prostorije OŠ
 18. Zates 17.11.2017.godine u 14:00 sati prostorije MZ
 19. Dubnica 17.11.2017. godine 16:00 sati prostorije MZ
 20. Sarači-Lipovice 17.11.2017.godine 16:00 sati prostorije MZ
 21. Jeginov Lug 20.11.2017.godine u 16:00 sati prostorije MZ
 22. Zukići 20.11.2017.godine 16:00 sati prostorije OŠ

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o budžetu općine Kalesija za 2018.godinu, mogu se dostaviti Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 27.11.2017.godine, putem pošte na adresu općine Kalesija, e-mailom: opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana u mjesnim zajednicama.

Općinski načelnik
Sead Džafić

Nacrt Budzeta 2018