Općinski načelnik sa vijećnicima obišao Seljublje

Općinski načelnik Sead Džafić sa vijećnicima u Općinskom vijeću Kalesija obišao je jučer Seljublje gdje je razgovarao sa mještanima o problemima sa kojima se susreću, ali i o projektima koji bi u narednom periodu trebali da se realiziraju u ovoj MZ.

Općina Kalesija u ovoj godini izdvojila je 69.886 KM za izgradnju vodovoda u ovoj MZ, a samim načinom izvođenja radova nisu zadovoljni mještani koji su zatražili od načelnika da izvrši reviziju i da se uradi onako kako je projektom planirano.

Na zahtjev mještana MZ Seljublje formirana je i komisija koju ispred mještana čine Munever Karahodžić, Fadil Rizvanović, Fadil Smajić, Elmedin Alić i Amir Smajić, dok će ispred izvođača članovi biti Nurija Bukvar (Kuwing) i Jasmin Hukić (Voding Tojšići), Zijad Požegić (Nadzorni organ) kao i projektant.

Zadatak komisije je da utvrdi da li je bilo nepravilnosti prilikom izvođenja radova na izgradnji vodovoda u MZ Seljublje. Općinski načelnik Sead Džafić je istakao da Općina Kalesija neće izvršiti plaćanje radova sve dok isti ne budu urađeni onako kako nalaže projekat. Ovaj potez načelnika mještani Seljublja su pozdravili istakavši da po prvi put neko ide u korist mještana, a ne izvođača radova.

Predsjednik Vijeća MZ Seljublje Mevludin Selimović prisutne mještane je upoznao i sa aktivnostima koje se provode vezano za izgradnju ambulante u ovom naselju za koju se izjasnilo oko 85 % mještana Seljublja. On je istakao da Seljublju nedostaje ambulanta u kojoj bi ljekar boravio svakog dana i kako na preglede ne bi se moralo ići u Simin Han ili u Tuzlu.

Općinski načelnik Sead Džafić mještane MZ Seljublje je zamolio da se uključe i kada je u pitanju javna rasprava o nacrtu Odluke o Budžetu za 2018.godinu i da kandiduju projekte koji su im bitni za narednu godinu. On je istakao i to da je Općina Kalesija pored novca za izgradnju vodovodne mreže odvojila i 6.000 KM za završetak radova na mektebu u ovoj MZ.

Općinski načelnik Sead Džafić i u narednim danima će nastaviti sa obilaskom svih kalesijskih naselja s ciljem upoznavanja sa stanjem na terenu, ali i sa građanima i njihovim problemima.