Obavještenje o provođenju projekta “Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak”

Shodno Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) a u skladu sa Zakonu o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 63/03 i 9/09) obavještavamo građane opštine Kalesija, da će se izvršiti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka, institucija  Bosne i Hercegovine.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, u domaćinstvima na području opštine Kalesija, počevši od 17.09.2019 godine u trajanju od 22 dana, u angažmanu istraživačke agencije Prism Research iz Sarajeva.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.