Obavještenje o provođenju projekta “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak

Obavještavamo Vas da će u periodu od 01.07.2020.godine, u trajanju 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak” shodno Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i u skladu sa Zakonu o statistici Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH 63/03 i 9/09) izvršiti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka, institucija Bosne i Hercegovine.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, u domaćinstvima na području općine Kalesija, u angažmanu istraživačke agencije Prism Research iz Sarajeva.

Mole se građani da sarađuju sa anketarima tokom provođenja ove izuzetno značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Zaštita ličnih podataka i povjerljivost istih je zagarantovana, shodno Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici Federacije BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka.