Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači-korisnici novčanih podrški sa prostora općine Kalesija, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, br:32/17) koji je stupio na snagu 29.04.2017. godine da podnesu prijave proizvodnji P1 nadležnom kantonalnom Ministarstvu za proizvodnje sa krajnjim rokovima kako slijedi:

  • Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž), stočnog ječma, zobi i tritikalea do 15.05.
  • Proizvodnja silažnog kukuruza do 31.05.
  • Proizvodnja uljarica (suncokret, soja) do 31.05.
  • Proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška i dr. Krošnjasto voće) na najmanje dva hektara do 01.06.
  • Uzgoj rasplodne stoke, ovaca i koza do 15.05.
  • Uzgoj rasplodnih junica do 15.08.
  • Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica do 15.05.
  • Proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi od teladi domaćeg uzgoja da utovi u jednom turnusu minimalno tri grla, tov junadi od teladi iz uvoza da utovi u jednom turnusu minimalno 10 grla i uvede u tov telad starosti do šest mjeseci, težine do 210 kg.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi u zgradi Općine Kalesija.