Obavještenje za poljoprivredne proizvođače sa područja Kalesije

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači – korisnici novčanih podrški sa prostora općine Kalesija, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrdrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/17) koji je stupio na snagu 29.04.2017.godine, da podnesu prijave proizvodnji P1 nadležnom kantonalnom Ministarstvu za proizvodnje sa krajnjim rokovima kako slijedi:

  • proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž), stočnog ječma, zobi i tritikalea do 15.5.
  • proizvodnja silažnog kukuruza do 31.05.
  • proizvodnja uljarica(suncokret, soja) do 31.5
  • proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška i dr. krošnjasto voće) na najmanje dva hektara do 01.6.
  • uzgoj raspolodne stoke ovaca i koza do 15.5.
  • uzgoj rasplodnih junica do 15.08.
  • Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica do 15.5.
  • Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi da uvede u tov telad starosti do 6 mjeseci, težine do 210 kg.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi općine Kalesija.