Obavještenje za učenike i studente koji su ostvarili pravo na stipendiju preko Ministarstva za boračka pitanja TK

Obavještavaju se učenici i studenti branilačke populacije sa područja općine Kalesija koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija u tekućoj 2017/2018 godini putem Ministarstva za boračka pitanja TK-a da će se potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija vršiti u sledećim terminima:

Potpisivanje ugovora za STUDENTE će biti upriličeno u prostorijama Bosanskog kulturnog centra TK-a u Tuzli dana 30.05.2018 godine (srijeda) sa početkom u 11:00 sati.

Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni:

  1. ponijeti ličnu kartu,
  2. priložiti dokaz o upisanom ljetnom semestru u tekućoj akademskoj godini, bez kojeg ne mogu potpisati ugovor,
  3. ponijeti kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko ranije nisu dostavili isti.
  4. Potpisivanje ugovora za UČENIKE će se vršiti u prostorijama Službe za opću upravu i društvene djelatnosti – Odsjek za boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Kalesija, kancelarije 21. i 23., počev od 30.05.2018 godine (srijeda) a zaključno sa 08.06.2018 godine (petak).

Prilikom potpisivanja ugovora učenici su obavezni:

  1. punoljetni učenici ponijeti ličnu kartu, a za maloljetne učenike ugovore potpisuje roditelj, odnosno staratelj koji je dužan ponijeti ličnu kartu.
  2. ponijeti kopiju računa otvorenog kod poslovne banke na ime učenika, ukoliko ranije nisu dostavili isti.

KANDIDAT KOJI DO 08.06.2018. GODINE, NE POTPIŠE UGOVOR, SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD STIPENDIJE, u skladu sa odredbom člana 18. Stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/15).

Za sve dodatne informacije obratiti se u prostorije za opću upravu i društvene djelatnosti – Odsjek za boračko invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Kalesija.