Obavještenje

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
Služba za prostorno uređenje,
geodetsko i imovinsko-pravne poslove
Broj: 02/2-1-23-2771/17
Datum: 29.10.2018. godine

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Kalesija kao nosilac priprema izrade Izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Južna zona“, na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“, broj: 6/11; 4/13 i 15/13, 3/15, 2/16, 4/17), izdaje:

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO SVE ZAINTERESIRANE GRAĐANE, FIZIČKA I PRAVNA LICA DA SE IZMJENE I DOPUNE DIJELA REGULACIONOG PLANA „JUŽNA ZONA“ KALESIJA U FORMI NACRTA STAVLJA NA JAVNI UVID.

UVID SE MOŽE IZVRŠITI SVAKIM RADNIM DANOM OD 8:00 h do 13:00 h
U PROSTORIJAMA OPĆINE KALESIJA U SLUŽBI ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE (kancelarija br:20), KAO I PUTEM web stranice:www.kalesija.ba (u dijelu DOKUMENTI padajući meni) ili direktno na linku
https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Nacrt-izmjene-i-dopune-dijela–regulacionog-plana-Južna zona.pdf

PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE, SUGESTIJE, MIŠLJENJA I SL. NA NACRT IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „JUŽNA ZONA“ KALESIJA MOGU SE DOSTAVITI DO 15.11.2018 GODINE, U SLUŽBU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ILI PUTEM E-mail: opcina@kalesija.ba.

NAVEDENI DOKUMENT OSTAJE NA JAVNOM UVIDU OD 01.11.2018.GODINE DO 15.11.2018. GODINE. JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DIJELA REGULACIONOG PLANA „JUŽNA ZONA“ KALESIJA ODRŽAT ĆE SE DANA 15.11.2018. GODINE (ČETVRTAK) SA POČETKOM U 15,00 ČASOVA U SALI OPĆINSKOG VJEĆA KALESIJA.

POMOĆNIK
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Mr. Zijad Kulanić, dipl.ing.geo.