Poziv građanima za učešće u javnim raspravama o Nacrtu Odluke o budžetu za 2019.godinu

Pozivaju se svi građani općine Kalesija, sva pravna lica, udruženja građana i svi koji koji imaju interesa za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija da se uključe u javnu raspravu i prisustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i dajusvoj doprinos što kvalitenijoj izradi ovog značajnog dokumenta.

Javna rasprava će se održati po sljedećem rasporedu:

 1. Hrasno 14.novembar (srijeda) 15:00 sati prostorije MZ
 2. Prnjavor 14.novembar (srijeda) 15:00 sati čitaonica
 3. Seljublje 14.novembar (srijeda) 17:00 sati čitaonica
 4. Kalesija Centar 14.novembar (srijeda) 17:00 sati prostorije OŠ Kalesija
 5. Kikači 15.novembar (četvrtak) 15:00 sati prostorije PŠ Kikači
 6. Jajići 15.novembar (četvrtak) 15:00 sati čitaonica
 7. Tojšići 15.novembar (četvrtak) 17:00 sati prostorije OŠ Tojšići
 8. Kalesija Gornja 15.novembar (četvrtak) 17:00 sati prostorije PŠ Kalesija Gornja
 9. Vukovije Donje 16.novembar (petak) 15:00 sati prostorije MZ
 10. Brda 16.novembar (petak) 15:00 sati čitaonica
 11. Vukovije Gornje 16.novembar (petak) 17:00 sati prostorije MZ
 12. Memići 16.novembar (petak) 17:00 sati Dom kulture
 13. Rainci Donji 19.novembar (ponedjeljak) 15:00 sati čitaonica
 14. Bulatovci 19.novembar (ponedjeljak) 15:00 sati čitaonica
 15. Rainci Gornji 19.novembar (ponedjeljak) 17:00 sati čitaonica
 16. Gojčin 19.novembar (ponedjeljak) 17:00 sati čitaonica u Jelovom Brdu
 17. Miljanovci 20.novembar (utorak) 15:00 sati prostorije PŠ Miljanovci
 18. Dubnica 20.novembar (utorak) 15:00 sati prostorije MZ
 19. Sarači-Lipovice 20.novembar (utorak) 17:00 sati prostorije MZ
 20. Jeginov Lug 21.novembar (srijeda) 15:00 sati prostorije MZ
 21. Zukići 21.novembar (srijeda) 15:00 sati PŠ Zukići
 22. Petrovice 21.novembar (srijeda) 17:00 sati čitaonica Gutići
 23. Zates 21.novembar (srijeda) 17:00 sati prostorije MZ

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019.godinu, mogu se dostaviti Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 30.11.2018.godine, putem pošte na adresu općine Kalesija, e-mailom opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana u mjesnim zajednicama.