Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija za juni 2020.godine

Datum: 11.06.2020. 09:29

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
Stručna služba Općinskog vijeća

Broj: 01-05-511-3/20
Datum, 10.06.2020. godine

Na osnovu člana 4. Odluke o obuci vijećnika Općinskog vijeća Kalesija (”Sl. Glasnik općine Kalesija”, broj 1/18) i člana 5. Programa obuke vijećnika u Općinskom vijeću Kalesija za 2020. godinu broj 01-05-511/20 od 13.01.2020. godine, dostavlja se

Obavijest o održavanju obuke vijećnika . –

Obuka vijećnika Općinskog vijeća Kalesija održat će se , kako slijedi:

 INFORMATIČKA OSPOSOBLJENOST –

  • Osnove informatike
  • Upoznavanje sa MS office alatima
  • Elektronska komunikacija

Dan – 12.06.2020. godine,
Vrijeme – 15.30 – 16.30 h
Mjesto – sala Općinskog vijeća

SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA

Hajrudin Huseinović mr. prava

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map