Odgovor općinskog načelnika na neistine od strane SDA-ovog ministra

Poštovani građani, kako se približava datum održavanja Lokalnih izbora tako se povećava i broj neistina koje se iznose na račun aktuelnog načelnika Općine Kalesija Seada Džafića od onih osoba koje su od rata pa do 2016.godine vladale Kalesijom i koje lažima i spletkama žele ponovo da se vrate na čelo općine.

Naime, ministar za raseljene osobe i izbjeglice Federacije BiH gospodin Edin Ramić u svojim medijskim nastupima iz centrale Stranke demokratske akcije u Kalesiji iznio je nekoliko neistina kada su u pitanju određeni projekti koje smo zajedno realizirali i sufinansirali prisvajajući ih kao svoje, a sa neistinama je nastavio i prilikom posljednje posjete MZ Prnjavor gdje je boravio sa kandidatom za načelnika ispred SDA koji je službeno na bolovanju te kompletnom listom za Općinsko vijeće.

Općina Kalesija i ja kao općinski načelnik u protekle četiri godine imali smo dobru saradnju sa gospodinom Ramićem te ne vidimo razlog zbog kojeg isti ima potrebu da neistinama omalovažava naš rad. Možda to čini po direktivi iz centrale u Sarajevu, ali građani na ovaj način će saznati istinu.

U svim projektima koje je ministar Edin Ramić nabrojao, veće učešće je lokalne zajednice što potvrđuju i potpisani ugovori o izvođenju radova.

Za izgradnju puta od Omege prema Drvenicama Općina Kalesija je izdvojila 279.095 KM a ukupna vrijednost projekta je 454.095 KM.

Dalje, za izgradnju puta od Rainaca Donjih do Tupkovića iz budžeta je izdvojeno 300.000 KM dok je vrijednost projekta 461.794 KM, za put Hrasno Gornje-Dubnica izdvojeno je 100.000 KM a vrijednost projekta je 176.767 KM te za ambulantu i Dom kulture u Vukovijama Donjim izdvojeno je iz našeg budžeta 150.000 KM od ukupno 215.659 KM.

Iz svega navedenog jasno je da smo mi veći finansijeri određenih projekata nego ministar Ramić.

Zasmetala nam je i izjava ministra Edina Ramića kada je u pitanju projekat izgradnje zgrada za socijalno stanovanje te izbjegle i raseljene osobe optužujući nas da nismo završili projekat iako zna da je sve dostavljeno u Sarajevo, a isto tako zna da smo imali poteškoća sa lokacijom iz razloga što je sve to opstruirao sada njegov kandidat za načelnika ispred SDA, a koji je ujedno i šef Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko – pravne poslove koji je javno rekao da je protiv izgradnje tih zgrada u Kalesiji.

Kada je u pitanju izgradnja spomen obilježja u Prnjavoru, Općina Kalesija je projekat podržala sa 15.000 KM koje su doznačene MZ Prnjavor. U budžetu Općine Kalesija pozicionirali smo i dodatna sredstva za spomen obilježja, ali na žalost ista nisu utrošena u Prnjavor jer vaš sadašnji kandidat za načelnika Zijad Kulanić koji je ujedno i šef Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko – pravne poslove Općine Kalesija nije izdao potrebne dozvole kako bi se nastavilo sa izgradnjom istog.

Poštovani ministre, kao općinski načelnik sam prema vama slao projekte koje ste podržali budžetom svih građana, a ne sredstvima Stranke demokratske akcije ili vašim ličnim.

Sead Džafić načelnik Općine Kalesija