Održana Tematska sjednica Općinskog vijeća o odnosu Vlade TK prema Kalesiji

Danas je održana Tematska sjednica Općinskog vijeća Kalesija na kojoj se vodila rasprava o odnosu Vlade Tuzlanskog kantona prema Kalesiji.

Na sjednici je doneseno niz Zaključaka:

 • Općinsko vijeće Kalesija traži od Vlade Tuzlanskog kantona ravnopravan tretman, u rangu sa drugim općinama Kantona po pitanju raspodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona kao i sredstva iz vanbudžetskih fondova na nivou Tuzlanskog kantona.(Direkcija regionalnih cesta TK, Zavod zdravstvenog osiguranje, Zavod za zapošljavanje i drugih)
 • Općinsko vijeće Kalesija traži od Kantonalnog i Federalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da pod hitno iznađe rješenje za poljoprivrednike sa područja općine Kalesija, a koji su zbog administrativnih problema ostali bez poticaja za mlijeko i muzna grla u budžetskoj 2017.godini
 • Općinsko vijeće Kalesija traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva finansija TK da se pravo na stalnu novčanu pomoć korisnicima koji su to pravo ostvarili na osnovu pravosnažnih rješenja nadležnih Centara za socijalni rad isplaćujeblagovremeno po dospjelosti, te da se prekine praksa zaostatka u isplatama nekoliko mjeseci.
 • Općinsko vijeće Kalesija traži od Vlade TK da pod hitno otpočne sa realizacijom odobrenih a ne realizovanih projekata iz prethodnog perioda, i to:
 • a.) Projekat uređenja i čišćenja poljoprivrednog zemljišta i odvodnih kanala KO Donji Rainci, KO Vukovije, KO Jeginov Lug
 • b.) Projekat čišćenja i uređenja odvodnih kanala na općinskom poljoprivrednom zemljištu u Kalesiji
 • c.) Projekat asfaltiranja regionalnog puta Vukovije Donje – Krivača

Načelnik Kalesije Sead Džafić se zahvalio vijećnicima koji su jednoglasno podržali Zaključke ističući da je ovo zajednička borba za Kalesiju i za njene građane.

Tematskoj sjednici prisustvovali su i poslanici u Skupštini TK

 • Dževad Hadžić (SDP)
 • Fetah Hujdur (SDA)
 • Mirsad Selimović (BPS)
 • Zijad Suljkanović (NSRzB)
 • Izet Jajičević (NSRzB)