Općina Kalesija i Grad Tuzla kandidovali zajednički projekat asfaltiranje puta Babina Luka – Vujani – Seljublje

Na inicijativu načelnika općine Kalesija Seada Džafića nedavno je u Kalesiji održan zajednički sastanak gradonačelnika i načelnika susjednih općina. Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci zajedničkog nastupa i kandidovanja projekata prema višim nivoima vlasti i međunarodnim institucijama u cilju stvaranja uslova za bolji i kvalitetniji život svih građana na ovim prostorima.

Prvi rezultati ovog sastanku uskoro bi mogli dati konkretne rezultate. Naime, načelnik općine Kalesija Sead Džafić i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović su uputili zahtjev Ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica FBiH za sanaciju i asfaltiranje puta Babina Luka – Vujani – Seljublje.

Realizacijom ovog projekta popravili bi se uvjeti življenja u kalesijskim povratničkim naseljima Seljublje i Babina Luka i naselju Vujani, koje teritorijalno pripada gradu Tuzla.

Dužina puta namjenjenog za rekonsrukciju je 2,1 kilometar, a procijenjena vrijednost radova je 350.000 KM.

Ova naselja koriste zajednički makadamski put koji je u veoma lošem stanju. Put je dosta davno izgrađen, nije adekvatno održavan, a oštećen je i klizištem.

Općina Kalesija i Grad Tuzla imaju zajednički interes da rade na realizaciji projekta sanacije ove putne dionice uključujući i asfaltiranje.

Nadamo se da će Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH prepoznati značaj zajedničkog projekta grada Tuzle i općine Kalesija, čime će se poboljšati uvjeti života povratnika bošnjačke i srpske nacionalnosti.

 

 

 

Press općine Kalesija