Općina Kalesija potpisinica Protokola o prevenciji i postupanju u slučajevima prosjačenja, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece

Sekretar Općine Kalesija Mujo Tosunbegović u ime općinskog načelnika Seada Džafića danas je zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad, PS Kalesija, JZU Dom zdravlja te sa Aktivom direktora potpisao Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima prosjačenja, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece.

Potpisivanju protokola prethodio je radni sastanak predstavnika Centra za socijalni rad Kalesija i OSCE-a, gdje su definisani svi ciljevi protokola, a koji će biti u interesu djeteta, kao jačanje međusobne saradnje svih partnera koji djeluju u lokalnoj zajednici.

Na nivou kantona imamo potpisan protokol, to želimo spustiti na lokalni nivo, kako bi svi potpisinici bili direktno odgovrni za ono što potpišu kako bi bilo efikasnije djelovanje u samom postupku u slučaju prosjačenja da se zna šta i kako ko djeluje, istakao je Selmir Buljkić, direktor Centra za socijalni rad Kalesija.

On je pohvalio dosadašnju saradnju sa predstavnicima Općine Kalesija kada je u pitanju ovaj problem ističući da kao Centar imaju veliku pomoć općinskog načelnika u svojim aktivnostima.

Općina Kalesija će siguran sam u budžetu za narednu godinu planirati sredstva koja će pomoći da pojedine aktivnosti iz danas potpisanog Protokola provedemo i da što manje djece imamo na ulici koja se bave prosijačenjem i koja se iskorištavaju, rekao je sekretar Općine Kalesija Mujo Tosunbegović.

U Protokolu jasno stoji čija je nadležnost za određene pojave i probleme tako da će sada dosta biti lakše da se djeluje i siguran sam da ovo neće ostati samo slovo na papiru, istakao je Tosunbegović.

Potpisivanju protokola o prevenciji i postupanju u slučajevima prosjačenja, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece prisutvovali su i predstavnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku, udruženja građana “Glas roma” Kalesija, organizacije World Vision, udruženja “Crveno-bijela- crvena radost” Tuzla, kojima su uručene zahvalnice.