Općinski načelnik Sead Džafić i premijer u Vladi TK Jakub Suljkanović obišli Tojšiće, Hidane u Kikače

Općinski načelnik Sead Džafić, savjetnik Fikret Suljkanović i šef u Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu Hazim Halilović zajedno sa premijerom u Vladi Tuzlanskog kantona Jakubom Suljkanovićem, Mufidom Klinčevićem ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK koji je ujedno i komandant Štaba CZ TK, Miralemom Nuhanović ministrom finansija, Slavenom Vojinović ministricom za sport, kulturu i mlade, Almirom Huskanovićem ministrom prostornog uređenja i zaštite okoliša obišli su danas područje Hidana, Kikača i Tojšića mjesta koja su pretrpjela najveću materijalnu štetu u poplavama izazvanim jakim nevremenom u petak.

Načelnik Sead Džafić, premijera i njegove saradnike je upoznao sa stanjem na terenu rekavši da su štete premašile iznos od dva miliona KM, poplavljeno je preko 65 stambenih i pomoćnih objekata, oštećeno sedam mostova, veliki broj privrednih objekata je pretrpio štete kao i poljoprivrednici kojima su stradali plastenici i usijevi.

Također, općinski načelnik je od premijera i nadležnih zatražio da se što prije obezbjede sredstva kako bi se krenulo u sanaciju uništenog i kako bi se izdvojila i sredstva za uređenje i regulaciju korita rijeke Gribaje koja je prouzrokovala mnoštvo problema onima koji žive u priobalnom području u petak ove ali i 2014.godine.

Prema riječima premijera u Vladi TK Jakuba Suljkanovića, on će sve učiniti kako bi se obezbjedila sredstva za pomoć ugroženim područjima rekavši da će iz Budžeta biti upućena prva pomoć narednih dana kada komisije budu imale preciznije izvještaje o visini nastalih šteta.

Mi ćemo planirati u narednim budžetima sredstva da saniramo korita rijeka koje plave i koje uzrokuju nastanak šteta, kako bi smo ovakve situacije u budućnosti izbjegli, istakao je premijer Suljkanović.

On je mišljenja da će u pomoć Kalesiji se uključiti i Vlada FBiH s obzirom da je riječ o milionskim štetama i da su potrebna veća sredstva da se sve sanira.

Delegacije su obišle i privredno društvo “Gribaja” gdje su sa vlasnikom Nusretom Bećirovićem razgovarali o nastalim štetatama.

Hvala načelniku i premijeru koji su nas obišli, nadam se da će se sredstva sa većih nivoa vlasti doći kako bi što prije sanirali štete, kazao je Nusret Bećirović.

On je istakao da još uvijek zbraja nastalu štetu, te da se ona broji u desetinama hiljada maraka.

Načelnik Sead Džafić zahvalio se premijeru i delegaciji Vlade TK na posjeti Kalesiji istakavši da očekuje da Vlada TK što prije reaguje kako bi se izbjegao nastanak dodatnih šteta u slučaju većih kiša.