Općinski načelnik Sead Džafić održao sastanak sa “Zlatnim ljiljanima”

Povodom dešavanja na 16.sjednici Općinskog vijeća Kalesija, kada nije usvojena inicijativa jednog od vijećnika da se novoizgrađeni most na rijeci Spreči koji povezuje dva entiteta nazove “Most zlatnih ljiljana Haris Vokić i Suad Spahić”, općinski načelnik Sead Džafić danas je održao sastanak sa predstavnicima Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja”Zlatni ljiljan” Kalesija, kako bi im pojasnio cijelu situaciju.

Na sastanku je istaknuto da podnosilac inicijative vijećnik u Općinskom vijeću Kalesija Fadil Alić nije konsultovao ovo udruženje vezano za naziv mosta, te da u tome nije učestvovalo Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” Kalesija.

Općinski načelnik je najhrabrijim sinovima u odbrani domovine kao i porodicama poginulih “Zlatnih ljiljana”, kazao da će neće pojedinci određivati nazive mostova i ulica već će to raditi Komisija za utvrđivanje i obilježavanje datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija, ali na prijedlog boračkih udruženja.

Također je istakao da iza pomenute inicijative stoji politika.

Moj prijedlog je da se novosagrađeni most zove “Most Zlatnih ljiljana Kalesije”, a donijeli smo i zaključak na ovom sastanku sa kojim su saglasni i učesnici da Udruženje održi Skupštinu i da se oni očituju o tome i daju svoj prijedlog, kazao je načelnik.

Predsjednik Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” Enver Kurtić rekao je da ovo udruženje nije niti će kada biti politički orjentisano i da im je nakon ovog sastanka jasno zašto inicijativa nije dobila potrebnu većinu i da će oni na svojim organima i tijelima napraviti prijedloge i dostaviti ih na usvajanje čim prije.

Načelnik Sead Džafić je prisutne upoznao i da je na pomenutoj sjednici pokrenuta inicijativa da predsjednici Vijeća MZ sa područja naše općine zajedno sa mještanima dostave prijedloge za nazive ulica i objekata u njihovim mjestima, kako bi se pitali o tome svemu građani, a ne politika.