Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

PLAN IZLAGANJA CBS

Datum: 8.07.2020. 15:10

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 080 –9/20
Datum, 08.07.2020. godine

Na osnovu člana 2. 13. Izbornog zakona BiH,  (“Službeni glasnik BiH”, broj. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska (»Sl.glasnik BiH«, broj. 29/18, 62/18 i 25/20), Općinska izborna komisija  Kalesija na sjednici održanoj 07.07.2020. godine donijela je,

PLAN IZLAGANJA IZVODA IZ 

CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA

              Izvod iz Centralnog biračkog spiska bit će izložen  na uvid javnosti u trajanju od 30 dana,  u periodu od 18.07. do 17.08.2020. godine.

            Po prijemu i umnožavanju Izvoda iz  Centralnog biračkog spiska od strane Općinske izborne komisije,  isti će se izložiti:

  • u Centru za birački spisak koji se nalazi u zgradi općine Kalesija, ulica Patriotske lige 15. drugi sprat, kancelarija broj 29,
  • prostorijama Mjesnih zajednica za pripadajuća naselja i ulice i
  • kod predsjednika Vijeća mjesnih zajednica uz obavijest da su dužni omogućiti građanima uvid u dostavljeni spisak,           

            Sva zainteresovana lica u naznačenom vremenu mogu provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

            Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska uoče nepravilnosti  i pogrešne podatke imaju pravo zahtijevati njihovu ispravku ili dopunu kod nadležnog organa.  

            Izvod iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica nalazit će se u Centru za birački spisak, i ista mogu provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja-lično ili u odsustvu) najkasnije do 01.09.2020. godine.

            Obavještenje javnosti o trajanju izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska, mjesta na kojima će izvodi iz Centralnog biračkog spiska biti izloženi-dostupni kao i obavještavanje raseljenih lica o načinu određivanje biračke opcije u centru za birački spisak će se vršiti putem Neon TV, Radio Ferala, službene internet stranice općine Kalesija, web portala – Nezavisni kalesijski portal, infoplus.ba, Kalesijske – novine i putem štampanih plakata.    

            Sve neophodne informacije i provjere mogu se dobiti u Centru za birački spisak  Kalesija u vremenu od 08 – 15 sati i na tel. 035  367 – 706 i 035 367 – 721 ili  kod Općinske izborne komisije na tel. 035 367 – 710 i 035 367 – 714.

Dostavljeno:

1.- CiK BiH,

2.- Arhiva                                                                                                    

PREDSJEDNIK                                                                                                               

Hajrudin Huseinović, mr. prava

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map