Zaključci o provođenju preventivnih mjera i radnji u cilju zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara ugroženih pojavom korona virusa

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski štab civilne zaštite Kalesija
Broj: 02/4-2-40- 373/12 /2020.
Datum: 07.07. 2020 godine.

Na osnovu člana 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (,,Službene novine FBiH” broj: 39/3, 22/06 i 43/10), članova 29. i 30.  Pravilnika o načinu rada i funkcionisanju štabova i povjerenika civilne zaštite (,,Sl. Novine FBiH” broj : 77/04 i 5/07, člana 9. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja  ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća akt:01-05-2-1703/19 (,,Sl. Glasnik općine Kalesija” broj2/19), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (,,Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (,,Sl. Glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13,   Općinski štab   civilne zaštite Kalesija, dana  07.07.2020. godine, donosi:

Zaključke

o provođenju preventivnih mjera i radnji u cilju zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara ugroženih pojavom korona virusa

1.Zbog pogoršane epidemiološke situacije velikog broja oboljelih 95 kao i tri smrtna slučaja sa područja naše općine usvojen je zaključak da se pozivaju svi građani koji imaju simptome korona virusom COVID 2019 da se jave u najbližu Higijensko pidemiološku službu doma zdravlja Kalesija, na adrese:- Adresa: Senada Požegića bb, 75 260 Kalesija, telefon 035-368-200, fax 035-368-214, E-mail: jzudomzdravlja_k@live.com. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) građani telefonom trebaju obavijestiti ili Higijensko epidemiološku službu Doma zdravlja u Kalesija, svog ljekara porodične medicine ili Službu hitne pomoći.

2. Preporučuje se građanima Kalesije, da izbjegavaju putovanje izvan Bosne i Hercegovine. Ovo se posebno odnosi na turistička putovanja izvan BiH, praznička putovanja, kongresa, sajmova, seminara i slično, kao i masovna okupljanja javna okupljanja na području općine Kalesija. Općinski štab civilne zaštite koji je ujedno i Krizni štab općine Kalesija, apeluje na građane da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici. Smatra se da je u ovom momentu potrebna i neophodna maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno. Podsjećaju se građani na generalne preporuke Federalnog ministarstva zdravstva za stanovništvo s ciljem smanjenja rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe), a koji se odnose i na smanjenje rizika od korona virusa. I dalje su na snazi mjere socijalne distance kao i upotrebe zaštitne maske u zatvorenom prostoru.

3. Općinski štab preporučuje Islamskoj zajednici Kalesija da sve vjerske obrede dženaze redovno prijavi i uskladi način obavljanja istih sa JZU Dom zdravlja Kalesija i epidemiologom doma zdravlja, kojim se daju ovlaštuje za preduzimanje radnji iz svoje nadležnosti u cilju provođenja preventivnih mjera za borbu protiv korona virusa.

4. Zadužuje se JZU Dom zdravlja Kalesija da u saradnji sa sanitarnim inspektoromn prati pojačanu dezinfekciju i dezinsekciju Javnih ustanova i objekata u kojim se okupljaju građani na području općine Kalesija i u slučaju potrebe ista nabavi i stave na raspologanje OpŠCZ Kalesiji.

5. Da se putem nadležnog sanitarnog inspektora nalože mjere pojačanog higijenskog nadzora, ugostiteljskih objekata, taksi prevoznika.

6. Kontrolu i kordinaciju provedenih mjera i zaključaka vršit će Općinski štab civilne zaštiite.

7. Zaključke OŠCZ-e predočiti javnosti putem medija.

8. Zaključci stupaju na snagu ODMAH.

NAČELNIK OŠCZ-a
Hazim Halilović