Plan izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska

Na osnovu člana 2. 13. Izbornog zakona BiH, (“Službeni glasnik BiH”, broj. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 17. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska (»Sl.glasnik BiH«, broj. 29/18), Općinska izborna komisija Kalesija na sjednici održanoj 31.05.2018. godine donijela je,

PLAN IZLAGANJA IZVODA IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA

Izvod iz Centralnog biračkog spiska bit će izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana , u periodu od 09.06. do 08.07.2018. godine.

Po prijemu i umnožavanju Izvoda iz Centralnog biračkog spiska od strane Općinske izborne komisije, isti će se izložiti:

  • u Centru za birački spisak koji se nalazi u zgradi općine Kalesija, ulica Patriotske lige 15. drugi sprat, kancelarija broj 29,
  • prostorijama Mjesnih zajednica za pripadajuća naselja i ulice i
  • kod predsjednika Vijeća mjesnih zajednica uz obavijest da su dužni omogućiti građanima uvid u dostavljeni spisak,

Sva zainteresovana lica u naznačenom vremenu mogu provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska uoče nepravilnosti i pogrešne podatke imaju pravo zahtijevati njihovu ispravku ili dopunu kod nadležnog organa.

Izvod iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica nalazit će se u Centru za birački spisak, i ista mogu provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja-lično ili u odsustvu) najkasnije do 24.07.2018. godine.

Obavještenje javnosti o trajanju izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska, mjesta na kojima će izvodi iz Centralnog biračkog spiska biti izloženi-dostupni kao i obavještavanje raseljenih lica o načinu određivanje biračke opcije u centru za birački spisak će se vršiti putem Neon TV, Radio Ferala, službene internet stranice općine Kalesija, web portala – Nezavisni kalesijski portal, infoplus.ba, Kalesijske – novine, Kalesijski.ba i putem štampanih plakata.

Sve neophodne informacije i provjere mogu se dobiti u Centru za birački spisak Kalesija u vremenu od 08 – 15 sati i na tel. 035 367 – 706 i 035 367 – 721 ili kod Općinske izborne komisije na tel. 035 367 – 710 i 035 367 – 714.