Plan održavanja “Građanskog sata” za 2020.godinu

Na osnovu člana 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16), i člana 3. stav 2. Odluke o uspostavljanju  mehanizma komunikacije vijećnika i građana “Građanski sat” (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 1/18,) Kolegij Općinskog vijeće Kalesija, na sjednici, održanoj 13.01.2020. godine, donosi:

 Plan održavanja “Građanskog sata” za 2020. godinu

Član 1.

“Građanski sat” predstavlja mehanizam kojim građani neposrednom komunikacijom informišu vijećnike o pitanjima , inicijativama i lokalnim problemima, a vijećnici s druge strane upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima kao i planovima Općinskog vijeća.

Član 2.

“Građanski sat” se održava:

na 3 (tri) lokacije – Tojšići, Kalesija centar i Memići, putem 3 ( tri) tima a svaki od timova sačinjava po 9 ( devet) vijećnika, na način jedna lokacija jedan tim, prve srijede u mjesecu martu i junu sa početkom u 17:00 sati u prostorijama Mjesne zajednice ili drugom adekvatnom prostoru koji će se obezbijediti u saradnji sa Službom za opću upravu društvene djelatnosti, po principu rotacije prema hronološkom redu počev od:           

                TIM 1. – Tojšići,               

                TIM 2. – Kalesija Centar,

                TIM 3. – Memići.

Član 3.

Određuju se timovi vijećnika  kako slijedi:

                TIM 1.

Trgovčević (Atif) Sejfo,

Šmigalović (Hajrudin) Dina

Ćatić (Mujo ) Šemsudin.

Kadić (Abdulah) Mujo,

Šmigalović (Šaban) Senad,

Brkić (Husein) Elvir,

Husić (Vehab) Damir,

Mujkanović (Mugdim) Semir,

Pars (Rasim) Asim.

                TIM 2.

Mešić (Ševkija) Nermin,

Kamerić (Salko) Adnan,

Idrizović (Ahmet) Enes,

Softić (Ismet) Galib,

Karić (Hajrudin) Armin,

Baručić (Ibrahim) Ramiz,

Hamzić (Omer) Nihad,

Hodžić (Šefik) Armin,

Alić (Sejfo ) Hasan.

                TIM 3.

Šmigalović (Esad) Senad,

Alić (Enver) Fadil,

Hukić (Mujaga) Mensur,

Atlagić (Jusuf) Huso,

Džafić (Smajl) Damir,

Mujanović (Zijad) Nejra,

Mujkić (Salko) Mujo,

Osmančević (Ruvejd) Jasmin,

Vildić (Mujo) Rašid.

Član 4.

Za prve vođe timova određuju se vijećnici:

TIM 1. – Šmigalović (Šaban) Senad,

TIM 2. – Idrizović (Ahmet) Enes,

TIM 3. – Osmančević (Ruvejd) Jasmin,

Član 5.

Zadatak vođa timova je da  pripreme, obavijeste javnost o održavanju, organizuju i dostave zapisnik sa prvog “Građanskog sata” koji se održava prve srijede u mjesecu martu.

Na održanom “Građanskom satu” u martu odredit će se vođe timova za naredni “Građanski sat” koji bi se trebao održati u mjesecu junu.

Član 6.

Vijećnici su obavezni da se prema utveđenom rasporedu i satnici pojave na određenoj lokaciji, da budu dostupni građanima za konsultacije, da zapisnički evidentiraju postavljena pitanja i iznesene inicijative, upoznaju građane o dosadašnjim i trenutnim aktivnostima kao i planovima Općinskog vijeća i po mogućnosti daju odgovore i tražena objašnjenja iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Ako vijećnik nije u mogućnosti građaninu odmah dati tražene odgovore i informacije dužan je  to učiniti nakon pribavljanja istih.

Tim vijećnika analizira zapisnike iz stava 1. ovog člana, utvrđuje osnovane i razložne prijedloge, sačinjava i dostavlja izvještaj ( u pisanoj i elektronskoj formi) Stručnoj službi Općinskog vijeća koja isti zajedno sa materijalima za sjednicu prosleđuje Općinskim vijećnicima.

                                                                                Član 7.

Plan se primjenjuje danom odonošenja, a sa planom  će se upoznati građani putem Neon TV, radia Feral, službene internet stranice općine Kalesija, lokalnih web portala, te savjeta mjesnih zajednica.