Poziv na Javnu raspravu o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekte

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Kalesija, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije, stanovnike općine Kalesija i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji su kandidirani ispred općine Kalesija:

  1. Čišćenje i sanacija riječnih korita i obala u općini Kalesija

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području općine Kalesija, na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-liste Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Kalesija dostupni su svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

  • Općina Kalesija, Patriotske lige bb, Kalesija Grad 75260, oglasna ploča Općine i web stranica općine Kalesija: http://www.kalesija.ba
  • Pripadajuće MZ-e
  • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Kalesija i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 04. 07. 2018.

Okolisna lista Kalesija