Općinski načelnik Sead Džafić razgovarao sa novoizabranim direktorom JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija

Općinski načelnik Sead Džafić razgovarao je sa novoizabranim direktorom u JP “Vodovod i kanalizacija” Kalesija Sabahudinom Sakićem.

Sabahudin Sakić je na ovu funkciju izabran nakon što je istekao mandat Senaidu Sinanoviću, a tema razgovara bio je rad ovog preduzeća u narednom periodu.

Općinski načelnik Sead Džafić je od novoizabranog direktora zatražio da se što prije krene sa radovima na izgradnji kanalizacione mreže te da s enapravi plan izgradnje vodovodne mreže u kalesijskim naseljima kako bi u narednim godinama svaka kuća imala priključak na vodovodnu mrežu.

On je kazao da je ovo prilika direktoru da pokaže da i mladi ljudi znaju raditi posao samo im se treba dati prilika.

Sabahudin Sakić je rakao da je JP “Vodovod i kanalizacija” prema ocjeni MEG projekta spada u red dobro uređenih preduzeća, te da je potrebno neke stvari doraditi kako bi bili najuspješniji u svojoj oblasti.

Također se zahvalio načelniku na svemu što čini kako bi građanima bilo bolje i kako bi krenula Kalesija naprijed.

Kraća biografija novoimenovanog direktora JP “Vodovod i kanalizacija”

Sabahudin Sakić rođen 07.07.1984.godine, oženjen i otac dvoje djece. Nakon završene srednje škole upisuje Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, gdje je 2008.godine i diplomirao na katedri za užu naučnu oblast hidrogeologija i hidrotehnika na temu “Problematika vodosnabdijevanja područja općine Kalesija” te stiče zvanje diplomirani inženjer geologije. 2010.godine zasniva radni odnos u JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o Kalesija, a od 2016.godine je imenovan i na rukovodeću poziciju u tehničkom sektoru preduzeća. Krajem 2017.godine brani magistarski rad na temu “Hidrogeološki i drugi aspekti vodosnabdijevanja područja općine Kalesija” na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, uža naučna oblast za hidrogeologiju i hidrotehniku. Magistarski rad je imao za cilj istraživanje podzemnih voda, hidrogeološko i hidrotehničko istraživanje postojećih izvorišta i vodozahvatnih objekata javnog vodovodnog sistema, kao i istraživanja na izvorištima i vodozahvatnim objektima lokalnog karaktera sa procijenjenim kapacitetom oko 1,0 l/s.

Pored redovnih radnih aktivnosti, gosp. Sakić je od 2009. godine volonterski povremeno angažovan od strane Civilne zaštite Kalesija na rješavanju problematike nestabilnih padina, te je 2011. godine nagrađen pohvalom za uloženi rad, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Ima položen stručni ispit za samostalan rad, položen ispit općeg znanja za državne službenike u organima državne službe u FBiH, završen kurs za računare( AutoCAD-dvodimenzionalno crtanje, MS office-Word, Excel, PowerPoint..)

Bio je član općinskog vijeća Kalesija, predsjednik vijeća MZ Kikači,dugogodišnji predsjednik Sindikata u JP“Vodovod i kanalizacija Kalesija” d.o.o Kalesija kao i član nadzornog odbora u JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija”