Poziv za 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 27.01.2018.godine (SUBOTA)
sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.
3. Razmatranje i usvajanje Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2018. godinu.
4. Razmatranje i donošenje Plana proljetne sjetve za 2018. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Kalesija za 2017. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2017. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu sportskog saveza općine Kalesija za 2017. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period od 01.04.2017-31.12.2017.godine.
9. Razmatranje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona.
10. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
11. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović