Poziv za 12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13 ) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m
12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 24.02.2018.godine (SUBOTA)
sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

1. Razmatranje i donošenje Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju dijela troškova za korisnike javnih vodnih usluga na području općine Kalesija.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naseljenom mjestu Dubnica općina Kalesija.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi.
9. Razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Proizvodno poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa”.
10. Razmatranje i donošenje Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2018. godine.
11. Razmatranje i donošenje Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja.
12. Razmatranje i donošenje Uputstva o načinu promjene upravitelja.
13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija sa prijedlogom mjera.
14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o ostvarenim općinskim, podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija u 2017. godini.
15. Razmatranje Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

_____________________________________
mr.med.sc.dr. Enes Idrizović